Patienter tager positivt imod app til selvmonitorering

På Psykiatrisk Afdeling Svendborg er mhealth platformen Monsenso testet i behandlingstilbud til mennesker med bordeline lidelse. Der foreligger nu en evaluering af udviklingsforløbet med fokus på patienters og behandleres oplevelse af Monsenso.

Monsenso er et system, der består af en patient-app og en klinikerrettet webportal. Med appen er det muligt for patienten at registrere fx social aktivitet, humørsvingninger, søvn og kost, ligesom patienten kan træne nødvendige færdigheder i appen.  En større indsigt i handlingsmønstre, i relation til eget sygdomsforløb, kan være med til at styrke patientens recovery-proces. De indsamlede data er også tilgængelige for behandleren, som kan følge patienterne på tæt hold og tidligt få øje på faresignaler, hvilket kan være med til at forbedre behandlingsforløbet. Appen gør det altså muligt at indsamle aktuelle data. Monsenso er således et bud på et såkaldt PRO-værktøj – en måde at opsamle patienternes egne rapporterede oplysninger, som bliver omdrejningspunktet i behandlingen.

 

Evalueringen har vist, at patienterne forholder sig overvejende positivt til at anvende Monsenso, navnligt fordi brugen af appen er forbundet med stor brugbarhed og tilgængelighed. Det betyder, at patienterne hyppigere træner færdigheder, hvilket kan være med til at styrke patientens empowerment.

 

Behandlerne i DAT-teamet har været anderledes påvirket af skiftet fra den oprindelige behandling med papirskemaer til behandling med Monsenso. Medarbejderne ser imidlertid også forbedringer ved brugen af Monsenso, bl.a. i form af visualiseringer, som kan bidrage til hurtigere at se sammenhænge, og øget tilgængelighed til relevante data og dermed større viden om patientens behandlingsforløb.

 

De egentlige gevinster står dog endnu ikke klart, fordi projektet primært har haft karakter af udvikling, mens pilotafprøvningen i driften har fyldt væsentlig mindre end forventet. Det store fokus på udvikling har imidlertid ført til et langt mere færdigt og brugbart produkt, hvis kliniske effekter nu undersøges i et forskningsprojekt i Telepsykiatrisk Forskningsenhed.

 

Monsenso systemet er udviklet og pilotafprøvet i et OPI-samarbejde mellem Region Syddanmark og den private virksomhed Monsenso ApS. Projektet er forankret hos Telepsykiatrisk Center og Psykiatrisk Afdeling Svendborg, mens CoLab Recovery & Rehab har stået for tilrettelæggelse og gennemførelse af evalueringen.

 

Monsenso platformen afprøves aktuelt i Tidlig Interventionsteam i Esbjerg og Aabenraa til behandling af skizofreni, og Psykiatrien i Region Syddanmark står overfor at implementere Monsenso til behandling af affektive lidelser på tværs af regionen.


Læs evalueringsrapporten