Socialt bosted i Region Syddanmark tester SENS motion® systemet

Specialcenter for Unge og Voksne, Østruplund i Region Syddanmark og CoLab Recovery & Rehab tester SENS motion® systemet sammen med fem borgere med udviklingshæmning.

Personale og fem borgere med udviklingshæmning fra bostedet Østruplund i Region Syddanmark tester lige nu SENS motion® systemet i en 14-dages periode. Virksomheden SENS Innovation ApS udvikler sensorer, der kan monitorere og samle data om borgers fysiske aktivitet. Sensoren placeres på låret og opsamler data om borgerens aktivitet, som via en app bliver sendt til en webbrowser. I webbrowseren kan det sundhedsfaglige personale og borgeren få et visuelt overblik over udviklingen i borgerens (in)aktivitet.

Formålet med testen er at afprøve SENS motion® systemet samt undersøge teknologiens relevans for borgere med udviklingshæmning. Viser det sig, at teknologien har relevans, er målet at starte et længerevarende testforløb med henblik på at undersøge, om brug af SENS motion® systemet kan påvirke borgerens livskvalitet i en positiv retning, herunder motivere til fysisk aktivitet som et led i borgerens rehabiliteringsproces.

CoLab Recovery & Rehab er projektleder på testforløbet og fortager således den efterfølgende opsamling.