Test af VitaMind – et offentlig-privat udviklingsprojekt

CoLab Recovery & Rehab har i et offentlig-privat udviklingsprojekt evalueret prototypen af appen Vitamind, der er testet sammen med borgere med demens og mentale handicaps.

Appen Vitamind er udviklet med det formål på én gang at give støtte og struktur i hverdagen samt at motivere til øget motion og bevægelse hos borgere fra handicap- og ældreområdet.

 

Gennem test- og evalueringsaktiviteter på hhv. Handicapcenter Nordfyn og OK-Fonden i Odenses plejecentre er borgere og medarbejderes oplevelse af VitaMind blevet afdækket. Evalueringen har vist, at Vitamind har fungeret godt som et socialt redskab, der i  situationer er med til at skabe øget trivsel og understøtte sociale relationer borgere imellem og mellem borgere og medarbejdere. VitaMind har desuden haft god effekt i forhold til at skabe ro blandt udadreagerende, borgere med demens.

 

Det er virksomheden Applikator, der står bag appen, og som har drevet projektet. Læs mere om projektet og testresultaterne