Færdighedstræning i brug af videoudstyr

Telemedicinske videoløsninger vinder mere og mere indpas i det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuse og kommuner

Forside> Nyheder> Færdighedstræning i brug af videoudstyr
18-01-2018

En væsentlig forudsætning for succes med telemedicinske videoløsninger er, at sundhedspersonale er trygge ved at bruge udstyret. Kompetencerne hos personalet skal være på plads før man kan implementere de telemedicinske løsninger i klinikken.

Virkelighedstro færdighedstræning i 1:1 mockup

Til færdighedstræningen er der indrettet en mockup, der minder om de steder, hvorfra hhv. patienter/borgere og plejepersonale/behandlere foretager deres videoopkald.

På træningsdagene får deltagerne hver især bestemte roller: enten som behandler, mentor eller patient, og ved hjælp af brugervejledninger, har de øvet sig i at anvende Cisco-videoløsningerne (Jabber UC eller Guest).

Der er udarbejdet brugervejledninger til flere forskellige enheder (smartphone, Windows og Mac computere), så uanset hvilket udstyr patienterne har, vil man få trænet anvendelse af udstyret og testet vejledningerne.

De første færdighedstræninger blev afholdt på Sygehus Sønderjylland den 28. november og den 12. december 2017 med deltagere fra psykiatriprojektet ”Styrket fremmøde til behandling i ambulant psykiatri gennem tværsektoriel koordinering omkring videokonsultation”.

Gør det lettere at nå hinanden

Færdighedstræningen er en del af paraplyprojektet ”Gør det lettere at nå hinanden”. Projektets formål er at bruge telemedicinske løsninger i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet, indenfor palliation/ lindring ved livstruende sygdom og på psykiatriområdet.

Lærings- og Forskningshuset fortsætter i det nye år med at tilbyde træning til de medarbejdere, der gennem videokonsultationer skal i kontakt med deres patienter.