Bygge bro i akutte patientforløb

Et tværsektorielt pilotprojekt med fokus på kommunikation og informationsdeling mellem sønderjyske kommuner og akutmodtagelser

Projektet sigter mod en tværsektoriel løsning, hvor koordinering og kommunikation foregår sikkert, effektivt og struktureret. Løsningen skal skabe relationer mellem de tværsektorielle samarbejdspartnere samt gøre viden og kompetencer lettere tilgængelig.

Fokus er på komplicerede indlæggelser og udskrivelser hos allerede kendte borgere eller borgere som vil blive kendt i kommunal regi efter udskrivelse. Løsningen skal optimere dialogen og koordineringen mellem AMVA/FAM og de kommunale akutfunktioner og hjemmeplejen i Tønder. Der anvendes teledialogiske løsninger, og dialogen skal  foregå via et enkelt, driftssikkert og fleksibelt teledialogisk videoudstyr, som kan anvendes på mobile enheder.

Sikkerhed og tryghed skal understøttes gennem ensartede værktøjer til kommunikation og koordination fx fælles indlæggelses- og udskrivelsesprocedure med fokus på en sikker kommunikation.