Gravide med præeklampsi foretager selvmonitorering

Det primære formål med projektet er at udvikle og afprøve en telemedicinsk løsning for gravide kvinder tilknyttet Gynækologisk Klinik (GK).

I projektet foretager gravide med præeklampsi selvmonitorering ved hjælp af måleudstyr og tablet.

Løsningen  tilbyder hjemmemonitorering for kvinderne og giver dem mulighed for at erstatte fysisk fremmøde på klinikken med videokonference f.eks. med jordmødre, sygeplejersker og læger. 

Projektet skal beskrive effekter og bidrag til kvalitet af telemedicinsk behandling samt producere et beslutningsgrundlag for valg omkring indførelse af en telemedicinsk løsning på Gynækologisk Klinik.

Specifikt ønsker man at styrke monitoreringen af graviditeter, hvor der vurderes at være en forøget risiko for udvikling af præeklampsi. 

Formålet med projektet er, at vurdere en telemedicinsk løsning på gynækologisk klinik med henblik på fremover at kunne tilbyde gravide hjemmemonitorering og videokonferencer som alternativ til ambulante besøg. Delmålene er,

-       At forbedre datagrundlaget for det kliniske arbejde og derigennem at øge kvaliteten af tilbuddet.

-       At øge trygheden for de gravide kvinder under hele forløbet

-       At reducere tidsforbruget for både den gravide selv og potentielt i klinikken i forbindelse med ambulante besøg.

-       At kunne vurdere effekterne af en egentlig indførelse af telemedicinske løsninger på det gynækologiske område.