Telemedicinsk løsning til hjemmebesøg for borgere i palliative forløb

Projekt, som skal udvikle og afprøve en teledialogisk løsning målrettet tilbud til patienter og pårørende i et palliativt forløb

Palliativt team har patienter og pårørende tilknyttet fra hele Sønderjylland, og bruger derfor en stor del af personaleressourcer på transport. En manglende fleksibilitet i tilbuddene giver utryghed hos patienter og pårørende og betyder flere indlæggelser der kunne forebygges. Endvidere er mange palliative patienter både plaget af smerte- og kvalmeproblemer, og transporten til ambulante konsultationer kan være en stor belastning.

Teledialogisk løsning

Formålet med projektet er, at udvikle og afprøve en teledialogisk løsning målrettet tilbuddene til patienter og pårørende i et palliativt forløb og tilmeldt den samordnede pleje, således at tilbuddene opleves mere fleksible og dermed øger trygheden.

Den teledialogiske løsning skal give en øget og fleksibel løsning til dialog og koordinering mellem de sundhedsfaglige aktører i det palliative forløb, således at patient og pårørende vil opleve en bedre rådgivning og omsorg i akutte problemstillinger, med henblik på, at indlæggelser undgås.

Endvidere vil den palliative behandling i en række tilfælde kunne justeres vha. en teledialogisk konsultation med borgeren i eget hjem, og derved spare patienten for udfordringer i forbindelse med transport.

Endelig vil  fagfolk omkring borgergruppen, der har brug for faglig supervision, sparring og mere fleksibel koordinering kunne tilbydes råd og vejledning  via løsningen.