Afprøvning af teknologisk løsning til hygiejneaudits

Hygiejnesygeplejerskerne foretager audits på hele Sygehus Sønderjylland (SHS) og betjener desuden enkelte kommuner i det gamle Sønderjyllands Amt.

Forside> Nyheder> QReport som teknologisk løsning til dokumentation, samt audit- og rapporteringssystem omkring hygiejneforhold.
18-08-2017

I Hygiejnesygeplejerskerne arbejde ligger der en stor del dokumentation, som er tidskrævende og ofte kræver sammensætning af såvel tekst, som billed- og videofiler. Hygiejnesygeplejerskerne anvender i dag mange ressourcer på at 'organisere' de indkomne billeddokumenter, og derudover udarbejde manuelle rapporter over sagerne.  

Formålet med projektet er derfor at afprøve QReport som et redskab til inspektion og rapportering 

  • kan forbedre arbejdsgangene for hygiejnesygeplejerskerne i forbindelse med afholdelse af audits
  • kan øge kvaliteten af kommunikation mellem hygiejnesygeplejerskerne, afdelingerne på sygehuset, samt med kommunale sundhedprofessionelle
  • kan reducere tidsforbruget til dokumentation og dermed frigøre ressourcer til øvrigt hygiejnearbejde