Tværsektorielt samarbejder skal styrke fremmøde i psykiatrien

Styrket fremmøde til behandling i ambulant psykiatri gennem tværsektoriel koordinering omkring videokonsultation

Tværsektorielt samarbejde om videokonsultationer i psykiatrien. Projektet foregår i samarbejde med CoLab Recovery og Rehab. Læs mere om projektet her