Stuegang via iPad på Sydvestjysk Sygehus

I et nyt projekt skal det være muligt at gå stuegang ved hjælp af en iPad, når lægen ikke kan være fysisk til stede. Det skal samtidig skabe større tryghed og sikkerhed hos patienter og pårørende.

En stuegang skal føre til inddragede, velinformerede og trygge patienter og pårørende, der både har kendskab til, hvad der er sket i forløbet og til den videre behandlingsplan.

 

Sådan er det også på Sengeafsnit 262 i Esbjerg og på Kirurgisk Sengeafsnit i Grindsted. De fleste patienter, der har fået en hoftealloplastik i Esbjerg, mener også, at det på den første stuegang efter operationen er bedst at blive informeret og set af den læge, der har opereret dem. Det kan ikke altid lade sig gøre, for kirurgen, der har udført hoftealloplastikken i Esbjerg, kan have arbejdsdag i Grindsted dagen efter operationen. Men det skal en iPad nu muliggøre.

 

Specialeansvarlig sygeplejerske Lilly Bøndergaard, overlæge Thomas Vester og ledende overlæge Lars Tambour Hansen på Ortopædkirurgisk Afdeling har fået ideen, at lægen kan anvende en iPad til at gå stuegang. Og patienterne er med på ideen.

 

Setuppet kræver imidlertid en sikker forbindelse, der kører over sygehusets netværk. CoLab Vest har bidraget til at få datasikkerheden på plads, der er en forudsætning for, at teknikken bag den nye stuegang kan anvendes.

 

– Opgaven var at etablere en sikker forbindelse mellem læge og patient via iPad inden for sundhedslovgivningens rammer, fortæller Erling Pedersen, leder af CoLab Vest.

 

Derfor har projektet valgt et mødeforum, som Regional IT er ved at rulle ud, og som bliver standard i regionen.

 

– Det er et sikret, krypteret mødeforum, så den konkrete løsning er, at der ligger en iPad på ortopædkirurgisk i Esbjerg og en tilsvarende på afdelingssygeplejerskens kontor i Grindsted, forklarer han.

 

Projektet involverer indtil videre den første postoperative dag for hofteopererede patienter – men afdelingen vil gerne udstrække det til patienter, der har fået et nyt knæ. Det kan være komplicerede operationer, og derfor giver det god mening for patienten at tale med operatøren.

 

Ortopædkirurgisk Afdeling udfører omkring 446 alloplastikker og revisioner om året, og det anslås, at ca. 225 patienter vil gøre brug af iPad-muligheden.