VR-Rehab optaget i Patient@home

Virksomheden VR-Rehab, som netop er optaget i Patient@home, står bag nyt system, der giver patienter med erhvervet hjerneskade mulighed for at genoptræne dagligdagsfærdigheder i et virtuelt univers.

Systemet, der er udviklet i et samarbejde mellem VR-Rehab og terapeuter fra Sydvestjysk Sygehus (SVS) Grinsted, testes aktuelt ved Neurorehabilitering på SVS. Formålet med testen i regi af Patient@home er at videreudvikle og optimere systemet med henblik på at skabe et brugervenligt redskab, der har træningseffekt og er motiverende for både personale og patienter.

I et virtuelt træningsmiljø, som er specielt designet til rehabiliteringsformål, kan brugerne træne deres fysiske og kognitive evner ved at udføre dagligdagsopgaver i et sikkert, virtuelt køkken, fx at lave kaffe. På den måde bliver patienten mere fortrolig med kognitivt og fysisk at håndtere objekter, før det trænes i den virkelige verden.

VR-Rehab ejes af to Medie-teknologi studerende med speciale i Interaktions Design ved Aalborg Universitet i Esbjerg, hvor CoLab Vest har fungeret som matchmaker for samarbejdet med SVS. CoLab Vest har også på anden vis ydet sparring, bl.a. i forhold til at finde flere testpartnere.

- Vi arbejder lige nu på at få en eller flere kommuner med ind i testopgaven. Det er en spændende opgave, og noget tyder på, at vi kommer til at se meget mere til virtual reality i rehabilitering i fremtiden, der også er et felt, som bl.a. Teknologisk Institut satser på fremad, fortæller Erling Steffen Pedersen, leder i CoLab Vest.

Se præsentation af VR-Rehab

 

Kontakt: Erling Steffen Pedersen, leder i CoLab Vest: +45 23618280, erling.steffen.pedersen@rsyd.dk