Genoptræning af patienter med afasi

Vestjyske kommuner og Sydvestjysk Sygehus søger inspiration i indsatsen med at understøtte genoptræning af borgere med afasi

Den 15. marts 2017 drog i alt 14 ansatte fra Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Sundhedsinnovation og CoLab Vest på inspirationsbesøg på Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital.

Formålet med besøget i Glostrup var at lade sig inspirere af de erfaringer, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital har gjort efter, at de i 2012, startede et projekt med implementering af en canadisk udviklet metode for kommunikationsstøtte ved genoptræning af patienter med afasi.

Det blev til en spændende dag med oplæg fra overlæge Helle Iversen, ledende neuropsykolog Birgitte Hysse Forchhammer, lektor, Phd, Lise Randrup Jensen og logopæd Caja Andresen.

- Vi fik en flot fortælling om den rejse, afdelingen har været på. Og vi fik en klar fornemmelse af, at implementeringen af en sådan model forudsætter ledelsesmæssig engagement, vedholdenheld og systematisk opfølgning med undervisning og vedligeholdende undervisning, fortæller Erling S. Pedersen, leder, CoLab Vest.

Når vi tænker på, at vi har ansøgt Trygfonden om støtte til udvikling og implementering af en fælles "Sammenhængende patientforløb for kommunikationsstøtte til borgere med afasi", hvor både sygehus og kommuner er indtænkt, så var det godt, at vi alle hørte rådene om, ledelsesmæssig engagement, vedholdenhed og systematisk undervisning og opfølgning - hvis man vil lykkes. Og det vil vi!

Fakta

Ialt 14 personer var med på turen til Neurologisk afdeling ved Glostrup Hospital. De kom fra:

  • Esjberg Kommuner, Afdeling for Hjælpemidler og Kommunikation
  • Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden, Varde kommune
  • Neurologisk sengeafdeling, Sydvestjysk Sygehus
  • Genoptræningsafdelingen, Sydvestjysk Sygehus
  • Neurorehabiliteringen, Sydvestjysk Sygehus
  • Syddansk Sundhedsinnovation
  • CoLab Vest.