Samarbejd med os

Lad os udvikle produkter og services sammen

Forside> Samarbejd med os

CoLab har kontakt til engagerede borgere til at teste og medudvikle, vi har adgang til de sundhedsprofessionelle på sygehuse og i kommuner med potentiale, idéer og behov, og vi har virksomheder der udvikler nye løsninger.

Så samarbejd med os og lad os innovere til fremtidens udfordringer i sundhedssektoren

Vi hjælper jer med at komme i kontakt med de parter, der er relevante for den udfordring, I står med.

  • Vi har den tætte daglige kontakt til medarbejdere og beslutningstagere på sygehuse og kommuners driftsenheder
  • Vi er i løbende dialog med små og store virksomheder med drive og morgendagens løsninger.
  • Vi skaber kontakten til engagerede borgere, der vil være med til at teste og udvikle løsninger.

Borgernes og sygehuse og kommuners forventninger og behov bliver stadigt hurtigere omdefineret af den eksponentielle udvikling af ny teknologi og samfundets demografiske sammensætning. Hvis vi skal kunne levere meningsfyldte produkter på en hurtig måde, kræver det en ny tilgang - en tilgang der er drevet af de muligheder teknologierne skaber og de behov, vi har for nye løsninger på tværs af sektorer. Vi tror på, at vi skaber de bedste løsninger sammen, og vi arbejder altid tværsektorielt. For kun på den måde sikrer vi, at vores løsninger giver gevinst for alle parter.

Brugeren i centrum

Ved udvikling af ny velfærdsteknologi er brugeren en central medspiller. Derfor sørger vi for at inddrage brugerens viden og erfaring allerede i udviklingsprocessen og gør dermed brugeren til en ligeværdig medudvikler. Ved at inddrage brugeren tidligt i udviklingsforløbet sparer man tid og ressourcer.

Kontakt det CoLab, der er relevant for dig.

 

Morten Hoff
Chefkonsulent, programchef CoLab Denmark

Morten.Hoff@rsyd.dk
+45 2179 1730

Kirstine Skytt Mikkelsen
Udviklingskonsulent/CoLab Recovery & Rehab

kirstine.skytt.mikkelsen@rsyd.dk
+45 2479 8315

Katrine Vedel
Specialkonsulent / Colab Plug & play

Katrine.Vedel@rsyd.dk
+45 2159 5358

Malte Kongstad Deleuran
Innovationskonsulent

mkd@rsyd.dk
+45 2165 7146

Trine Ungermann Fredskild
Projektchef / CoLab Sønderjylland

trine.ungermann.fredskild@rsyd.dk
+45 2910 9891

Susanne Kolle
Projektleder / Colab Lillebælt

susanne.kolle@rsyd.dk
+45 4042 3164

Erling Steffen Pedersen
Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280

Morten Hoff
Chefkonsulent, programchef CoLab Denmark

Morten.Hoff@rsyd.dk
+45 2179 1730