Samarbejd med os

Lad os udvikle produkter og services sammen.

Vi har i CoLab engagerede borgere til at teste og medudvikle, vi har sygehuse og kommuner med potentiale, idéer og behov, og vi har virksomheder med drive og morgendagens løsninger. Så samarbejd med os og lad os innovere til fremtidens udfordringer i sundhedssektoren

Vi hjælper jer med at komme i kontakt med de parter, der er relevante for den udfordring, I står over for.

  • Vi har den tætte daglige kontakt til medarbejdere og beslutningstagere på sygehuse og kommuners driftsenheder
  • Vi er i løbende dialog med små og store virksomheder med drive og morgendagens løsninger.
  • Vi skaber kontakten til engagerede borgere, der vil være med til at teste og udvikle løsninger.

Borgernes og sygehuse og kommuners forventninger og behov bliver stadigt hurtigere omdefineret af den eksponentielle udvikling af ny teknologi og samfundets demografiske sammensætning. Hvis vi skal kunne levere meningsfyldte produkter på en hurtig måde, kræver det en ny tilgang - en tilgang der er drevet af de muligheder teknologierne skaber og de behov, vi har for nye løsninger på tværs af sektorer. Vi tror på, at vi skaber de bedste løsninger sammen, og vi arbejder altid tværsektorielt. For kun på den måde sikrer vi, at vores løsninger giver gevinst for alle parter.

 

Brugeren i centrum
Ved udvikling af ny velfærdsteknologi er brugeren en central medspiller. Derfor sørger vi for at inddrage brugerens viden og erfaring allerede i udviklingsprocessen og gør dermed brugeren til en ligeværdig medudvikler. Ved at inddrage brugeren tidligt i udviklingsforløbet sparer man tid og ressourcer.

 

Vi tilbyder
Klik og læs mere om hvad CoLab Denmark kan tilbyde dig:

Morten Hoff

Chefkonsulent,

Morten.Hoff@rsyd.dk
+45

Samarbejd med os


Samarbejdspartnere