Vi er CoLab Denmark

- en velfærdsteknologisk samarbejdsmodel

CoLab Denmark kort fortalt

CoLab Denmark er en samarbejdsmodel for offentlig-privat udvikling på tværs af sundhedsvæsenet, som blev lanceret i 2014 og er støttet af Vækstforum i Region Syddanmark.

Videreførelse af CoLab Denmark i 2018

CoLab Denmark finansieres fra Regionsrådets Vækst- og Teknologipakke på 30 mio. kr.

Innovationsudvalget besluttede ved møde den 22. juni 2017 at forlænge projektperioden til og med 31. december 2018 og at udmønte de reserverede midler på op til 7,5 mio. kr. fra Regional Udvikling til CoLab Denmark i perioden.

Vores vision

Vi vil forbedre borgerens livskvalitet og skabe en effektiv ressourceudnyttelse i regioner og kommuner for herigennem at øge væksten og velfærden.

Målsætningen er klar

Vi vil styrke udbredelsen af velfærdsteknologi – til gavn for vores borgere, offentlige institutioner og virksomheder. Ved at etablere lokale tværsektorielle udviklings- og testmiljøer, hvor borgeren er en aktiv medudvikler, skaber vi et vedvarende og bæredygtigt fælles mødested.

Denne position gør det muligt for os at åbne døre begge veje og give virksomheder, sygehuse og kommuner adgang til sparring, udvikling og vidensdeling med de rette fagpersoner.
CoLab Denmark står til rådighed med vejledning, sparring og idéudvikling. Vi arbejder på at skabe et netværk af parter med den faglige ekspertise til at udvikle gode løsninger.
Løsninger på de udfordringer som sundhedsvæsnet står overfor.

Hvem er vi så?

CoLab Denmark består fem lokalt forankrede CoLabs, der er et tæt og forpligtende samarbejde mellem sygehus og kommuner i Region Syddanmark om udvikling, test og implementering af produkter og services – tæt på hvor det foregår og i tæt samspil med dem, der skal bruge løsningerne.

Det tekniske testmiljø, CoLab Plug&Play udgør et sjette CoLab, som kan understøtte udviklingen af de produkter, der kræver, at data kan bruges, deles osv. på den rigtige måde.

Supportgruppen består af innovationskonsulenter, der understøtter alle CoLabs og bidrager med erfaringer og kompetencer inden for metoder, værktøjer og processer i udviklingsforløbet fra idé til implementering.

Vi er alle bundet sammen i samarbejdet om at skabe velfærdsteknologiske løsninger og fremme ovenstående vision og målsætning.

Her finder du os

CoLab Denmark omfatter hele Region Syddanmark. 

De fem lokale CoLabs er geografisk placeret omkring de store sygehuse og på tværs af kommuner i Region Syddanmark (Klik på menupunktet lokale CoLabs og find din nærmeste samarbejdspartner).

Supportteamet holder til i Forskerparken i Odense hos Syddansk Sundhedsinnovation. Det er også her, at de tekniske testfaciliteter CoLab Plug & Play er bygget op.

Morten Hoff

Chefkonsulent,

Morten.Hoff@rsyd.dk
+45

Vi er CoLab Denmark