CoLab Denmark

Netværk for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi

Vi samarbejder med sygehuse, virksomheder og kommuner om udvikling
af nye velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgerne
Vi tager udgangspunkt i behov hos patient eller borger
Vi bygger bro til Offentligt-Privat Samarbejde

Lokale Colab